Κλινικές Υπηρεσίες

Η SPARTA ειδικεύεται στην εφαρμογή της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς (ABA) και προσφέρει υπηρεσίες ABA στο σπίτι και στο κέντρο.

Εξυπηρετούμε τις ηλικιακές ομάδες από 5 έως 21 ετών με ΔΑΦ ή/και άλλες αναπτυξιακές αναπηρίες που ενδέχεται να παρουσιάζουν σοβαρές καθυστερήσεις στη γνωστική τους λειτουργία, στις δεξιότητες ομιλίας/γλώσσας και επικοινωνίας, στην κοινωνικο-συναισθηματική λειτουργία, στις κινητικές ικανότητες και στις δεξιότητες αυτοβοήθειας/προσαρμοστική λειτουργία . Η SPARTA χρησιμοποιεί εκπαιδευτικές μεθόδους στο ABA, όπως η διακριτική διδασκαλία, η εκπαίδευση γενικευμένης μίμησης, η ηχητική/φωνητική εκπαίδευση, η εκπαίδευση διάκρισης/πολλαπλή εκπαίδευση υποδειγμάτων, η περιστασιακή διδασκαλία και η διδασκαλία στο φυσικό περιβάλλον.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.

Άμεση Θεραπεία

Εκπαίδευση Γονέων

Εκτιμήσεις

Μοντέλο Κέντρου Σπάρτης

Μοντέλο SPARTA Ελλάδας

Υποστήριξη και Διαβουλεύσεις για τον Αυτισμό

EN