Πώς διορθώνετε ένα παιδί με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος;

Η διακριτή δοκιμαστική οδηγία (DTI) είναι ένα πανταχού παρόν εργαλείο που χρησιμοποιείται από τους επαγγελματίες σε προγράμματα πρώιμης παρέμβασης. Μια κοινή προσέγγιση για τη διόρθωση σφαλμάτων κατά τη διάρκεια του DTI περιλαμβάνει την παροχή μιας μόνο προτροπής της απόκρισης στόχου όταν γίνεται ένα λάθος (δηλαδή, επανάληψη μίας απόκρισης). Έχουν αναπτυχθεί τροποποιήσεις στην προσέγγιση επανάληψης μίας απόκρισης για τη βελτίωση της απόκτησης. Ωστόσο, αυτές οι τροποποιήσεις είναι συχνά αποτρεπτικές τεχνικές (π.χ. αυξημένη προσπάθεια, κόστος ανταπόκρισης) και μπορεί να μην προτιμώνται από τα παιδιά ή να θεωρούνται κοινωνικά αποδεκτές από τους φροντιστές. Πραγματοποιήσαμε αυτή τη μελέτη για να αξιολογήσουμε τη χρήση μιας μετάβασης από την πλούσια σε άπαχη ενίσχυση ως μια μορφή διόρθωσης σφαλμάτων. Συγκρίναμε την κατάσταση πλούσιου-άπαχου με την προσέγγιση επανάληψης μίας απόκρισης κατά τη διάρκεια της DTI για 4 αγόρια που είχαν διαγνωστεί με αυτισμό. Η πλούσια και αδύνατη κατάσταση ήταν (α) πιο αποτελεσματικό στη βελτίωση της ακρίβειας σε 6 από τις 9 εργασίες, (β) προτιμάται περισσότερο από όλους τους συμμετέχοντες, και (γ) κοινωνικά επικυρωμένο από φροντιστές.

EN