ΚΛΙΝΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

Η SPARTA ειδικεύεται στην εφαρμογή της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς (Applied Behavior Analysis-ABA) και προσφέρει υπηρεσίες ABA στο σπίτι και στο κέντρο.

Εξυπηρετούμε ηλικίες από 5 έως 21 ετών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) ή/και άλλες αναπτυξιακές αναπηρίες, οι οποίες μπορεί να παρουσιάζουν σοβαρές καθυστερήσεις στη γνωστική τους λειτουργία, στις δεξιότητες λόγου/γλώσσας και επικοινωνίας, στην κοινωνική-συναισθηματική λειτουργία, στις κινητικές ικανότητες και στις δεξιότητες αυτοβοήθειας/προσαρμοστικής λειτουργίας. Το SPARTA χρησιμοποιεί διδακτικές μεθόδους της ΑΒΑ, όπως η διδασκαλία διακριτών δοκιμών, η γενικευμένη εκπαίδευση μίμησης, η εκπαίδευση ηχητικής/φωνητικής εντολής, η εκπαίδευση διάκρισης/πολλαπλών παραδειγμάτων, η τυχαία διδασκαλία και η διδασκαλία στο φυσικό περιβάλλον.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.

Our Services Student 3

Άμεση θεραπεία

Η SPARTA εφαρμόζει στο σπίτι και στο κέντρο εντατικές συμπεριφορικές παρεμβάσεις ΑΒΑ, όπως η διδασκαλία διακριτών δοκιμών, η εκπαίδευση με εντολές, η τυχαία διδασκαλία/το μοντέλο Early Start Denver, η διδασκαλία στο φυσικό περιβάλλον και τα ψηφιακά συστήματα παρακίνησης (π.χ. πίνακας οπτικής επιλογής, οικονομία συμβόλων, φωτογραφικό/γραφικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων).

Εκπαίδευση γονέων

Η SPARTA παρέχει εκπαίδευση και κατάρτιση στους γονείς καθώς και σε άλλα μέλη του σπιτικού του παιδιού που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής του παιδιού.
Our Services teaching
Our Services Student 2

Αξιολογήσεις

Η αξιολόγηση του επιπέδου δεξιοτήτων ή/και των συμπεριφορικών αναγκών του παιδιού σας είναι απαραίτητη για να καθοδηγήσει την ανάπτυξη ενός εξατομικευμένου σχεδίου θεραπείας. Όλες οι αξιολογήσεις διεξάγονται από έναν αδειούχο αναλυτή συμπεριφοράς (LBA) / πιστοποιημένο αναλυτή συμπεριφοράς (BCBA) της Νέας Υόρκης και περιλαμβάνουν τη χρήση διαφόρων εργαλείων αξιολόγησης.
Our Services Student 1

Μοντέλο Sparta Center

Το Κέντρο SPARTA, στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, προσφέρει μια μοναδική ολοκληρωμένη προσέγγιση σε σχέση με τη συμβατική προσέγγιση που βασίζεται στο κέντρο.
Το πρόγραμμα SPARTA ξεκινάει στο σπίτι του μαθητή το πρωί και επικεντρώνεται στην παροχή βοήθειας για την ολοκλήρωση δεξιοτήτων καθημερινής ζωής (ADL), όπως οι ρουτίνες προσωπικής υγιεινής, το ανεξάρτητο ντύσιμο και η παρασκευή ενός απλού πρωινού, χρησιμοποιώντας ένα ψηφιακό σύστημα παρακίνησης και ένα φωτογραφικό/γραπτό πρόγραμμα δραστηριοτήτων. Μετά την ολοκλήρωση της πρωινής ρουτίνας, ο μαθητής ταξιδεύει στο κέντρο SPARTA με τον θεραπευτή του και συμπληρώνει πολλαπλά προγράμματα δραστηριοτήτων για το υπόλοιπο της ημέρας, ενώ παράλληλα εργάζεται πάνω στους εξατομικευμένους θεραπευτικούς στόχους του. Μετά την επιστροφή στο σπίτι, ο μαθητής κάνει ένα διάλειμμα πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα ABA μετά το σχολείο. Στη συνέχεια, οι μαθητές εργάζονται για την ολοκλήρωση του απογευματινού προγράμματος δραστηριοτήτων και των απογευματινών/βραδινών ρουτινών τους, όπως το δείπνο, η εκμάθηση του μπάνιου και η προετοιμασία για τον ύπνο.
Our Services Student 4

SPARTA Ελλάδα Μοντέλο

Το SPARTA χρησιμοποιεί σύγχρονη τεχνολογία και πρακτικές συμπεριφορικής παρέμβασης βασισμένες σε αποδείξεις για να υποστηρίξει τις οικογένειες στην Κρήτη, στην Ελλάδα. Υπάρχουν τρία επίπεδα στην προσέγγιση της SPARTA:

1) Παρεμβάσεις Εφαρμοσμένης Αναλυτικής Συμπεριφοράς (ΑΒΑ) που παρέχονται απευθείας σε μη λεκτικά παιδιά με διάγνωση Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) από εκπαιδευμένους θεραπευτές, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων στην εκπαίδευση εντολών, στη διδασκαλία διακριτών δοκιμών, στην τυχαία διδασκαλία, στη διδασκαλία στο φυσικό περιβάλλον και στα συστήματα κινήτρων
2) ενδοσχολική εκπαίδευση γονέων και δασκάλων μέσω εμπειρικά υποστηριζόμενων παρεμβάσεων ΑΒΑ, και
3) διεξαγωγή και δημοσίευση έρευνας για την αξιολόγηση του εύρους και της αποτελεσματικότητας των θεραπειών ΑΒΑ στην Κρήτη.

Η εκπαίδευση στην ΑΒΑ για τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής της Κρήτης έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να παρέχουν προγράμματα εκπαίδευσης γονέων καθώς και υποστήριξη στους εγγεγραμμένους μαθητές με ΔΑΦ. Η εκπαίδευση στην ΑΒΑ για τους γονείς στα σπίτια τους διεξάγεται από εκπαιδευμένους θεραπευτές.
collum

Συνηγορία και συμβουλές για τον αυτισμό

Η SPARTA είναι αφοσιωμένη στο να βοηθήσει τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους να αποκτήσουν ενημέρωση και πρόσβαση σε υπηρεσίες και θεραπείες που μπορεί να είναι διαθέσιμες για αυτά. Η SPARTA παρέχει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες συνηγορίας, συμπεριλαμβανομένης της εκπροσώπησης σε συναντήσεις που σχετίζονται με το σχολείο.
EL